Rybník Znětínský

L.ZR.11
Localisation: 49.46034N 15.921271E
Area: 51.453 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 550 - 556 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 22.984 ha 44.67 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.866 ha 1.68 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.078 ha 0.15 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 14.387 ha 27.96 1.88
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.743 ha 5.33 3.88
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.387 ha 2.7 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Datonychus angulosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Blanokřídlí Formica truncorum -- Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Omalium rugatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Hygrotus nigrolineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Bruchidius varius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2013
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 92 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.