Hrnčířské louky

N.AA.01
Localisation: 50.004454N 14.511765E
Area: 69.099 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
fishpond system
The degree of protection: NM
Altitude: 269 - 305 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex rybníků a přilehlých mokřadních luk mezi obcemi Šeberov a Hrnčíře v pramenné oblasti Kunratického potoka. Největší lokalita mokřadních luk v Praze. Mozaika rákosin, ostřicových luk a podmáčených luk. Bezkolencové louky svazu Molinion, asociace Sanguisorbo-Festucetum pratensis.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.905 ha 1.31 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.762 ha 11.23 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.030 ha 0.04 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.160 ha 0.23 2.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.881 ha 1.27 3.36
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6.256 ha 9.05 2.67
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.361 ha 0.52 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.961 ha 5.73 2.42

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2013
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2014
Ptáci Egretta garzetta volavka stříbřitá Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 73 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.