Blatovské louky

N.AA.02
Localisation: 50.0921N 14.654419E
Area: 7.477 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond
The degree of protection: NM
Altitude: 250 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komlex rákosin a mokřadních luk s přilehlým rybníkem v oblasti soutoku Blatovského a Běchovického potoka na Z okraji Újezda nad Lesy. Bezkolencové louky svazu Molinion, kosený a nehnojený porost asociace Potentillo albae-Festucetum rubrae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.543 ha 7.27 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.631 ha 8.44 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.