Kladské rašeliny

N.CH.01
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mountain lake
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Rezervaci tvoří tři rozlehlá lesní rašeliniště Lysina, Tajga a Paterák. Územím rašelinného komplexu procházejí dvě tektonické poruchy, na nichž vyvěrají podzemní vody ovlivňující hydrologickou situaci území. Klečové a blatkové porosty, podmáčené a rašeliníkové smrčiny.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.