Lužní potok

N.CH.03
Localisation: 50.275613N 12.139275E
Area: 137.403 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 598 - 673 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Lužního potoka a přilehlé svahy, potok přirozeně meandrující, v ochranném pásmu zmeliorovaný, doprovázený mokřadními a mezofytními loukami, olšemi a jehličnatými lesy. Staré zazemněné rybníky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.186 ha 1.59 2.96
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13.152 ha 9.57 3.39
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.183 ha 10.32 3.65
First 1 2 Showing: 15 - 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Houby Macrolepiota konradii bedla Konradova -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Motýli Eriogaster lanestris bourovec březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Phyllodesma tremulifolia bourovec zejkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Hepialus humuli hrotnokřídlec chmelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 89 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.