Lužní potok

N.CH.03
Localisation: 50.275613N 12.139275E
Area: 137.403 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 598 - 673 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Lužního potoka a přilehlé svahy, potok přirozeně meandrující, v ochranném pásmu zmeliorovaný, doprovázený mokřadními a mezofytními loukami, olšemi a jehličnatými lesy. Staré zazemněné rybníky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.350 ha 0.25 3
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.268 ha 0.2 1.86
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.004 ha 1.46 1
First 1 2 Showing: 15 - 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Houby Macrolepiota konradii bedla Konradova -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Motýli Eriogaster lanestris bourovec březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Phyllodesma tremulifolia bourovec zejkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Hepialus humuli hrotnokřídlec chmelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 92 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.