Swamp a mokřady Máchova jezera

N.CL.02
Localisation: 50.585499N 14.654734E
Area: 367.847 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA
Altitude: 264 - 304 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

NPP Swamp je významnou algologickou lokalitou, odkud bylo popsáno několik desítek nových druhů řas a vědecký výzkum se datuje již od počátku 20. století. Přechodové rašeliniště s četnými jezírky hostí unikátní flóru a faunu. Obdobné biotopy se nacházejí též v severní a východní zátoce Máchova jezera, kde se na dvou posledních lokalitách v ČR vyskytuje kriticky ohrožená hrotnosemenka hnědá. Od r. 1996 se provádí posilování populace in situ (AOPK ČR) a pěstování v kultuře (BÚ AV Třeboň). Obě zátoky jsou lemovány rozsáhlými rákosinami místy s vtroušeným leknínem bělostným. Ohrožená společenstva: Caricetum lasiocarpae, C. paniculatae, Rhynchosporetum albae, Sparganietum minimi.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 14.280 ha 3.88 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.903 ha 0.25 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.339 ha 2 1.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 250.060 ha 67.98 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.322 ha 0.09 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.911 ha 0.25 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.089 ha 2.47 1.96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.761 ha 0.48 1.5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.654 ha 2.9 1.8
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 20.693 ha 5.63 1.86
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14.539 ha 3.95 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5.177 ha 1.41 2.47
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.184 ha 0.05 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.035 ha 0.01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.230 ha 0.61 2.46
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Oulema erichsonii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Nebria livida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Ischnopterapion modestum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cryptocephalus exiguus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 213 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.