Poselský a Mariánský rybník

N.CL.03
Localisation: 50.54853N 14.672008E
Area: 67.035 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 268 - 286 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava menších rybníků jižně od Doks, největší Poselský postaven již na přelomu 15. a 16. století. Rybníky jsou lemovány pobřežními porosty rákosin a ostřic. Přilehlé mokřadní louky, rašeliniště a rašelinné lesy jsou biotopem řady ohrožených a chráněných rostlin. Nejbohatší naleziště kriticky ohroženého druhu prstnatce plamatého pozdního v ČR, v r. 1996 ojedinělý nález měkkyně bažinné.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 4.041 ha 6.03 3.66
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 15.407 ha 22.98 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.037 ha 0.05 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.182 ha 0.27 3.43
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.651 ha 8.43 1.54
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.230 ha 3.33 1.7
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.161 ha 1.73 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.135 ha 3.19 3.84
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 6.761 ha 10.09 1.99
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.385 ha 3.56 3.96
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.093 ha 24.01 1.21
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.178 ha 1.76 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.213 ha 1.81 2.68
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.006 ha 0.01 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 1.444 ha 2.15 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Houby Trichoglossum hirsutum jazourek srstnatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.