Upolíny u Kamenice

N.CR.01
Localisation: 49.790591N 15.837111E
Area: 3.434 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Altitude: 572 - 584 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Slatinné a vlhké pcháčové louky v ploché nivě potoka, na okrajích se mírně svažující. Geologické podloží žuly Nasavrckého plutonu. Vegetační kryt tvoří podél potoka vrbové křoviny s vrbou pětimužnou a v. ušatou, které přecházejí v rašelinnou louku s převahou ostřic a mechů as. Caricetum goodenowii, a dále ve vlhkou pcháčovou louku s upolíny a rdesnem – ohrožené společenstvo as. Polygono-Trollietum altissimi, v J části u potoka se nachází vysokobylinná niva as. Lysimachio-Filipenduletum, na sušších mistech v JV části jsou eutrofizované kostřavové louky svazu Arrhenatherion. V S části u silnice byly provedeny meliorace a vysázen porost smrku.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.412 ha 12 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.356 ha 10.38 2.25
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.268 ha 7.8 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.253 ha 7.36 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.230 ha 6.69 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.226 ha 6.58 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.119 ha 3.46 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Salix myrtilloides vrba borůvkovitá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.