Skařiny

N.HO.01
Localisation: 48.801474N 17.093615E
Area: 8.483 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 150 - 151 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les v ohbí řeky Moravy tvořený hlavně dubem, jasanem, topolem, lípou, habrem a jilmem. Na jaře je území zcela pravidelně zaplavováno. V lužním porostu hnízdí řada druhů ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.406 ha 4.78 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.008 ha 0.09 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.995 ha 70.67 1.2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abraeus roubali -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pelecotoma fennica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Pseudepierus italicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Symbiotes latus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 75 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.