Filena a Záhlinické rybníky

N.KM.01
Localisation: 49.275756N 17.457942E
Area: 1 519.877 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 183 - 196 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex různých mokřadních biotopů vzájemně provázaných: vlhké louky, slepá ramena, soustava 4 rybníků, lužní les pod rybníkem Svárov je zachovalým měkkým luhem (sv. Salicion albae), relativně sušší části luhu patří tvrdému luhu s přechody k habřinám sv. Carpinion. Typické jarní periodické tůně s tempor. faunou jsou součástí navržené rezervace Filena (cca 170 ha). Tahová zastávka vodních ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 74.326 ha 4.89 2.34
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.868 ha 0.06 1.97
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.093 ha 0.01 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.313 ha 0.02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.737 ha 0.18 2.8
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.595 ha 0.04 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.546 ha 0.23 1.96
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.642 ha 0.37 2.96
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.038 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18.875 ha 1.24 1.61
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 723.908 ha 47.63 2.58
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.723 ha 0.05 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 20.576 ha 1.35 1.79

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acupalpus maculatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Vířníci Cephalodella ventripes -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Brouci Polistichus connexus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Sitaris muralis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Vířníci Cephalodella catellina -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Vířníci Cephalodella forceps -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Vířníci Cephalodella intuta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Vířníci Cephalodella sterea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Vířníci Dipleuchlanis propatula -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Vířníci Epiphanes senta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Vířníci Lecane subulata -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Vířníci Lepadella borealis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Vířníci Lepadella costata -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 243 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.