Niva Úhlavy

N.KT.01
Localisation: 49.442448N 13.253205E
Area: 2 740.674 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Altitude: 300 - 1150 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mozaika lučních společenstev v zázemí meandrujícího toku, sporadicky rákosiny (5%). Převážně podmáčené louky na štěrkopíscích v zátopovém prostoru Úhlavy, rákosiny (jejich celková plocha nepřesahuje 20 ha) a rašeliniště. Tok řeky přirozeně meandrující s 1 – 2 m vysokými břehy je lemován břehovými porosty. Na hrázích okolo odvodňovacích kanálů sukcesní společenstva do stáří 50 let (vrba, dub, olše, bříza). Území vyniká vysokou druhovou diverzitou avifauny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 29.884 ha 1.09 2.17
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.666 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 11.298 ha 0.41 2.96
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 143.097 ha 5.22 3.09
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 744.800 ha 27.18 2.47
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 23.320 ha 0.85 3.99
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 48.252 ha 1.76 2.4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 9.626 ha 0.35 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.352 ha 0.05 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 12.389 ha 0.45 2.67
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.114 ha -- 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.445 ha 0.09 3.21
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.003 ha 0.07 1.42
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 32.527 ha 1.19 1.87
L1 Mokřadní olšiny -- -- 6.327 ha 0.23 3.69
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 40 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus suvorovi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2016
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2017
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 196 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.