Niva Úhlavy

N.KT.01
Localisation: 49.442448N 13.253205E
Area: 2 740.674 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Altitude: 300 - 1150 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mozaika lučních společenstev v zázemí meandrujícího toku, sporadicky rákosiny (5%). Převážně podmáčené louky na štěrkopíscích v zátopovém prostoru Úhlavy, rákosiny (jejich celková plocha nepřesahuje 20 ha) a rašeliniště. Tok řeky přirozeně meandrující s 1 – 2 m vysokými břehy je lemován břehovými porosty. Na hrázích okolo odvodňovacích kanálů sukcesní společenstva do stáří 50 let (vrba, dub, olše, bříza). Území vyniká vysokou druhovou diverzitou avifauny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 48.252 ha 1.76 2.4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.751 ha 0.25 2.95
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 143.097 ha 5.22 3.09
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 9.626 ha 0.35 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.492 ha 0.05 2.77
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 274.364 ha 10.01 2.71
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 14.177 ha 0.52 2.18
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.208 ha 0.01 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.003 ha 0.07 1.42
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.269 ha 0.01 2.76
First 1 2 3 Showing: 30 - 40 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2019
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2016
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2013
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2016
First 10 11 12 13 Showing: 180 - 188 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.