Žehuňský rybník

N.NB.03
Localisation: 50.145012N 15.308548E
Area: 383.706 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NNM, NNR, SPA
Altitude: 200 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Eutrofní rybník protékaný Cidlinou. Rozsáhlé rákosiny, zaplavované louky podél Cidliny a slatinné louky na březích. Rostlinná společenstva v téměř kompletní hydroserii v dobrém stavu s ohroženými druhy. Bohatá entomofauna eutrofních stojatých vod s řadou ohrožených druhů. Hnízdiště i tahová zastávka vodních ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.207 ha 0.05 1.96
First 1 2 Showing: 15 - 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2018
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis bahnička jednoplevá pravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2020
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 293 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.