Čelákovické mokřady

N.NB.04
Localisation: 50.177595N 14.794849E
Area: 402.068 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 173 - 194 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Systém starých labských ramen a na ně navazujících mokřadních lučních i lesních společenstev a současného toku Labe. Tůně jsou v různém stadiu zazemňování od otevřené hladiny až po mokřadní olšinu. Nejstarší tůň pod terasou je zarostlá zčásti mokřadní olšinou, zčásti bublinatkou. Na levém břehu Labe – Babinec – lužním lesem zarostlé dno bývalého rybníka a jeho okolí s přilehlými tůněmi zvanými Císařská Kuchyně, které jsou modelovým objektem pro hydrobiologické a ichtyologické výzkumy. Dále PR Hrbáčkovy tůně a PR Lipovka. V Labi reofilní vegetace a vegetace pobřeží.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.124 ha 0.78 2.75
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 7.798 ha 1.94 2.37
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.520 ha 0.13 1.32
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.004 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18.639 ha 4.64 1.8
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.486 ha 0.12 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 31.018 ha 7.71 1.95
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.023 ha 0.01 2
First 1 2 Showing: 15 - 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Lathyrus palustris hrachor bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Korýši Eubranchipus grubii žábronožka sněžní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Korýši Lepidurus apus listonoh jarní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Oryctes nasicornis nosorožík kapucínek Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 45 - 60 of 108 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.