Bohdanečský rybník a rybník Matka

N.PA.01
Localisation: 50.095349N 15.679957E
Area: 288.108 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NNR, SPA
Altitude: 216 - 224 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Největší dosud dochovaný rybník z bývalé velké rybniční soustavy Pardubicka. Rybník je značně zarostlý rozlehlými rákosinami, obklopují jej slatinné louky, olšové lesíky a pole. Mokřad zahrnuje rybníky Matka, Zábranský a rybník Vsádkách. Dřívější význam byl v sedmdesátých letech narušen vyhrnutím včetně likvidace litorálu a rybářským hospodařením včetně chovu domácích kachen, nyní je přírodní ráz rybníka obnovován.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 8.606 ha 2.99 2.42
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.672 ha 1.27 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.566 ha 0.54 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.995 ha 0.35 1.85
First 1 2 Showing: 15 - 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Achenium depressum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Nanomimus circumscriptus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Nanophyes globiformis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Physconia perisidiosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Physconia enteroxantha -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pelenomus canaliculatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pelenomus waltoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Polistichus connexus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Synchita mediolanensis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 313 results

Realizované projekty

Název projektu: Dokončení revitalizace v NPR Bohdanečský rybník
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2013 do 2015
Výše podpory: 85 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Poslední práce na lokalitě spočívaly v odbahnění, úpravě litorálních pásem, tvorbě soustavy lagun a ostrůvků, kdy došlo ke zvětšení vodní plochy a k rozčlenění souvislé plochy rákosu. Díky revitalizaci na místě po letech znova hnízdí racci, husy a jeřábi popelaví dokonce neodlétají na jih a přečkávají zimy zde. Odkaz na článek: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/revitalizace-bohdanecskeho-rybnika/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.