Zástudánčí

N.PR.01
Localisation: 49.400106N 17.31194E
Area: 122.493 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NNR
Altitude: 193 - 194 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní lesy s přirozeným tokem řeky Moravy na soutoku Moravy s Bečvou. Jsou zde zastoupeny při povodních pravidelně zaplavované topolové jaseniny (Ulmi fraxineta - populi), plošně nejrozšířenější jsou jilmové luhy (Ulmi fraxineta - carpini), pomístně jsou vyvinuta společenstva vrb na náplavech řeky (Salicetea albae - fragilis). Lokalita významná především ornitologicky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 11.459 ha 9.35 2.01
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.914 ha 7.28 2.57
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 38.624 ha 31.53 1.18
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 11.141 ha 9.1 3.14
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 32.557 ha 26.58 1.01
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.344 ha 0.28 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.562 ha 0.46 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 6.119 ha 5 1.88

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Lecanora carpinea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Negastrius pulchellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Quedius brevicornis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Ptinus schlerethi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
Brouci Platycis cosnardi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Brouci Negastrius sabulicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 205 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.