Velké jeřábí jezero

N.SO.01
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z velmi cenných rašelinišť Krušných hor z hlediska bohatosti druhů, celkového stavu a přítomnosti všech vývojových fází vrchovištního rozvodnicového rašeliniště: Drepanocladetum fluitantis, Caricetum limosae, C. fuscae, Sphagnetum magellanici, S. fusci, keříkové a klečové porosty, laggová společenstva.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.