Velký močál

N.SO.02
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště vrchovištního rozvodnicového typu vzniklé na vývěrech podzemní vody. Je souvisle porostlé borovicí blatkou.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.