Kozohlůdky

N.TA.01
Localisation: 49.217213N 14.646397E
Area: 116.908 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 417 - 420 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex regenerující vegetace na dříve těženém ložisku v severní části Třeboňské pánve. Na ploše větší počet jezírek vzniklých těžbou; mozaika cenných živých typů rašelinotvorné vegetace sv. Sphagnion medii, Sphagno-Caricion canescentis, Caricion lasiocarpae, Leuco-Scheuchzerion, Utricularion vulgaris, křovinné bažinné vrbiny as. Salicetum pentandro-cinereae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 25.322 ha 21.66 1.18
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.819 ha 0.7 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.160 ha 0.14 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.178 ha 0.15 1.13
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.034 ha 0.03 1.14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.775 ha 6.65 2.72
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.174 ha 0.15 2.48
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 4.871 ha 4.17 2.39
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.007 ha 0.01 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 27.028 ha 23.12 1.13
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.175 ha 0.15 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.015 ha 0.01 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.771 ha 1.51 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vířníci Keratella paludosa -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2011
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Korýši Diacyclops languidoides -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 174 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.