Černohorské rašeliniště

N.TU.01
Localisation: 50.66219N 15.748652E
Area: 86.301 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1122 - 1250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typické vrchoviště v montánním stupni s dominantními porosty smrku Picea abies a částečně i kleče Pinus mugo. Hloubka rašeliny asi 2 m. Je napájeno Černohorským potokem. Střední část je bez dřevin, okraje s klečí a zakrslými formami smrku. V současné době je rašeliniště již převážně odumřelé.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.457 ha 0.53 2
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.007 ha 0.01 4
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.485 ha 7.51 2.57
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 6.308 ha 7.31 1.55
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 37.563 ha 43.53 1.75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.252 ha 0.29 2.36
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 28.234 ha 32.72 1.21
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.949 ha 1.1 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.859 ha 2.15 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Phleum rhaeticum bojínek alpský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2011
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.