Střední Pobečví

N.VS.01
Localisation: 49.519876N 17.859986E
Area: 741.935 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 243 - 309 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní niva řeky Bečvy regulované ve 30. letech se zbytky lužních lesů s různým stupněm zamokření, soustavami rybníků i jezírky po těžbě štěrkopísku. Zbytky podmáčených a vlhkých luk. Významný biokoridor i biocentrum, krajinářsky hodnotné území s liniovou i rozptýlenou zelení, odvodňovacími kanály i mlýnskými náhony, několik starých mlýnů. Sídelní celky zachovalého rázu.

Natural habitats

First 1 2 3 Showing: 30 - 31 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Lišejníky Peltigera degenii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ryby a mihule Barbus barbus parma obecná -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2017
Ryby a mihule Chondrostoma nasus ostroretka stěhovavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Reynoutria japonica var. japonica křídlatka japonská pravá -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Reynoutria × bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 232 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.