Střední Pobečví

N.VS.01
Localisation: 49.519876N 17.859986E
Area: 741.935 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 243 - 309 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní niva řeky Bečvy regulované ve 30. letech se zbytky lužních lesů s různým stupněm zamokření, soustavami rybníků i jezírky po těžbě štěrkopísku. Zbytky podmáčených a vlhkých luk. Významný biokoridor i biocentrum, krajinářsky hodnotné území s liniovou i rozptýlenou zelení, odvodňovacími kanály i mlýnskými náhony, několik starých mlýnů. Sídelní celky zachovalého rázu.

Natural habitats

First 1 2 3 Showing: 30 - 31 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Microon sahlbergi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Lixus myagri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Limnichus sericeus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Peltigera degenii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Neophytobius granatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydraena reyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Helophorus croaticus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 232 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.