Střední Pobečví

N.VS.01
Localisation: 49.519876N 17.859986E
Area: 741.935 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 243 - 309 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní niva řeky Bečvy regulované ve 30. letech se zbytky lužních lesů s různým stupněm zamokření, soustavami rybníků i jezírky po těžbě štěrkopísku. Zbytky podmáčených a vlhkých luk. Významný biokoridor i biocentrum, krajinářsky hodnotné území s liniovou i rozptýlenou zelení, odvodňovacími kanály i mlýnskými náhony, několik starých mlýnů. Sídelní celky zachovalého rázu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 47.216 ha 6.36 3.25
First 1 2 3 Showing: 30 - 31 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bembidion modestum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Bembidion prasinum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Bembidion pygmaeum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Bembidion ruficolle -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Bembidion subcostatum vau -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Bembidion testaceum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Betarmon bisbimaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Bidessus delicatulus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Agnathus decoratus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Carpelimus dilatatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cercyon nigriceps -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus frenatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Cyanostolus aeneus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cyllodes ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Drapetes mordelloides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 233 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.