Milíčovský les a rybníky

R.AA.01
Localisation: 50.025998N 14.540822E
Area: 34.413 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 250 - 297 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků obklopená pramenišťními olšinami a zbytky vlhkých luk.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.016 ha 2.95 3
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.204 ha 0.59 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.467 ha 7.17 3.91
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.904 ha 2.63 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.884 ha 20 3.4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.194 ha 0.56 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.331 ha 3.87 2.94
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.369 ha 3.98 2.43
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.585 ha 1.7 2.42
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.865 ha 2.51 2.67
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.164 ha 0.48 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.918 ha 17.2 2.52

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2013
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2017
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2013
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 94 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.