Krňák

R.AA.02
Localisation: 49.965554N 14.396979E
Area: 55.887 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NM
Altitude: 190 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mrtvé rameno Berounky u Zbraslavi s přilehlou nivou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.153 ha 0.27 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.843 ha 5.09 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.543 ha 0.97 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.287 ha 9.46 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.543 ha 0.97 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.643 ha 1.15 2.94

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus cardinalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetochara axillaris hubojed lopatkoskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Prionychus ater spuchřelík černý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Cornus alba svída bílá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Amorpha fruticosa netvařec křovitý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Ailanthus altissima pajasan žláznatý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2015
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2018
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.