Pavlovské mokřady

R.BK.01
Localisation: 49.520441N 16.794804E
Area: 141.789 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 634 - 695 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště přechodového až vrchovištního typu v geomorfologickém celku Drahanské vrchoviny. Vodní společenstva jsou vyvinuta jen fragmentárně. Mokré a podmáčené louky se vyskytují tam, kde je půdní profil sycen infiltrací z říčky Bělé nebo podzemní vodou z pramenišť.

Natural habitats

First 1 2 Showing: 15 - 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2012
Vážky Lestes barbarus šídlatka brvnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2012
Vážky Leucorrhinia rubicunda vážka tmavoskvrnná -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Alchemilla obtusa kontryhel tupý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 70 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.