Nyklovický potok

R.BK.04
Localisation: 49.582983N 16.389434E
Area: 34.415 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NM
Altitude: 560 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Ojedinělý zbytek meandrujícího toku, s oboustranným břehovým porostem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.673 ha 4.86 3.82
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.853 ha 2.48 1.74
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12.065 ha 35.06 1.92
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.061 ha 0.18 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.849 ha 2.47 2.42
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.711 ha 13.69 1.79

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.