Ploník

R.BK.05
Localisation: 49.488949N 16.440925E
Area: 35.809 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 649 - 707 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní společenstva, rašeliniště a podmáčené louky s vlhkomilnými a rašelinnými druhy. Výskyt chráněných druhů obojživelníků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.576 ha 1.61 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.509 ha 1.42 1.24
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.453 ha 1.27 1.56
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.698 ha 1.95 1.4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.967 ha 11.08 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.512 ha 1.43 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.652 ha 4.61 3.3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.570 ha 9.97 2.03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.129 ha 5.95 1.98

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.