Končiny u Lamberka

R.BK.07
Localisation: 49.580527N 16.410265E
Area: 17.727 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Altitude: 554 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Ojedinělá lokalita mokřadních lad se vzácnou flórou. Mělké úvalovité údolí drobného levostranného přítoku Nyklovického potoka (Hodonínky).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.026 ha 0.15 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.336 ha 1.9 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.909 ha 10.77 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.024 ha 5.78 3.75
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.424 ha 8.03 1

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.