Babolský háj

R.BK.08
Localisation: 49.592598N 16.575069E
Area: 7.808 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Altitude: 500 - 557 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Významné refugium mokřadní bioty podhorských poloh s poslední lokalitou výskytu vzácného kapraďorostu kapradiníku bažinného na okrese Blansko.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.103 ha 1.31 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.795 ha 22.99 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.576 ha 32.99 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.