Čtvrtky za bořím

R.BK.17
Localisation: 49.426715N 16.561958E
Area: 4.764 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: NM
Altitude: 350 - 355 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zvláště cenný biotop vzácných vstavačovitých rostlin kolem odvodňovacího příkopu s pramenným výronem na trase rozestavěné dálnice Vídeň – Vratislav.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.251 ha 5.28 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.311 ha 6.53 3.6
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.007 ha 0.15 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.