Kavinský potok

R.BK.20
Localisation: 49.59075N 16.41631E
Area: 11.041 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: NR
Altitude: 517 - 575 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Ojedinělý krajinotvorný fenomén podmíněný reliéfotvornou činností Kavinského potoka, ojedinělý přírodní jev “říční pirátství” mezi Kavinským potokem a Křetínkou. Unikátní dealpínský kapraďorost sleziník zelený.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.275 ha 2.49 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.429 ha 3.89 4
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.033 ha 0.3 2

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.