Jinošovské údolí

R.BN.02
Localisation: 49.682574N 14.901364E
Area: 13.084 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
Altitude: 437 - 449 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolí se soustavou rybníků v kulturní krajině. Na rybníky navazují mokřady a ostřicové louky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.308 ha 25.28 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.167 ha 8.92 2.75
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.140 ha 1.07 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.478 ha 18.94 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.733 ha 5.6 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.018 ha 7.78 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Orthonama vittata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Ena montana hladovka horská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2001
Cévnaté rostliny Viscum album subsp. abietis jmelí bílé jedlové -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Lithosia quadra lišejníkovec čtveroskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Equisetum pratense přeslička luční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2013
Měkkýši Vertigo antivertigo vrkoč mnohozubý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.