Skalské rašeliniště

R.BR.03
Localisation: 49.918133N 17.210956E
Area: 48.829 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 657 - 760 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé svahové rašeliniště s vysokohorskými druhy. Dříve lokalita Calathiana verna. V současnosti část zarostlá rákosem, část náletem dřevin, jsou prováděny biotechnické zásahy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.155 ha 0.32 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.447 ha 0.92 2.02
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.185 ha 0.38 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.445 ha 2.96 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.200 ha 2.46 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.341 ha 2.75 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4.582 ha 9.38 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.407 ha 4.93 1.75
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.478 ha 23.51 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Brouci Carabus cancellatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Brouci Eubria palustris -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Helophorus croaticus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Microplontus rugulosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Bagous frit -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.