Rašeliniště Stará Ves

R.BR.07
Localisation: 49.968014N 17.217539E
Area: 104.907 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 642 - 830 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště a rašelinné a ostřicové louky kontaktně s rašelinnou smrčinou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.755 ha 0.72 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.987 ha 0.94 1.31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.417 ha 0.4 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.093 ha 1.99 1.79
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.470 ha 1.4 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.718 ha 6.4 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2.783 ha 2.65 1.29
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.240 ha 0.23 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.470 ha 1.4 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.265 ha 13.6 1.38
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 30.275 ha 28.86 1.7

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium glomeratum chlupáček klubkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium flagellare chlupáček výběžkatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Corallorhiza trifida korálice trojklaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Festuca supina kostřava nízká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Festuca nigrescens kostřava červená načernalá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Swertia perennis kropenáč vytrvalý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.