Žďárský potok

R.BR.11
Localisation: 49.992766N 17.234105E
Area: 58.930 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA
Altitude: 765 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinné louky u obce Žďárský potok

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 26.280 ha 44.59 1.35
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.505 ha 2.55 1.41
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.683 ha 7.95 1

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.