Stibůrkovská jezera

R.BV.02
Localisation: 48.748551N 17.00093E
Area: 38.517 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 148 - 152 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava zachovalých tůní v nivě řeky Moravy, periodické záplavy. Zachováno původní rybí společenstvo těchto tůní (lokalita není rybářským revírem), také fauna měkkýšů patří k význačným charakteristikám rezervace. Součástí rezervace je i okolní lužní les.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 10.968 ha 28.48 2.26
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.854 ha 2.22 2.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.561 ha 11.84 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.227 ha 5.78 1.87
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.699 ha 4.41 2.4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15.025 ha 39.01 3.11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.252 ha 0.65 1.41
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.230 ha 0.6 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Rhopalocerus rondanii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Notolaemus castaneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Harpalus picipennis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhizophagus oblongicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 135 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.