Slanisko Dobré Pole

R.BV.03
Localisation: 48.822104N 16.531884E
Area: 7.874 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: salt marsh
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 181 - 183 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z posledních významných slanisek jižní Moravy, s výskytem kriticky ohrožených a vzácných druhů rostlin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.257 ha 3.27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.771 ha 9.79 2.18
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 2.480 ha 31.5 2.66

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aphodius plagiatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Cassida ferruginea -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Pilemostoma fastuosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Rhinoncus bosnicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Smicronyx reichi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Trichosirocalus thalhammeri -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. angustifolia chrpa luční úzkolistá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Scorzonera cana hadí mord šedý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Aster tripolium subsp. pannonicus hvězdnice panonská Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.