Slanisko Novosedly

R.BV.04
Localisation: 48.839422N 16.498239E
Area: 4.993 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: salt marsh
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 174 - 177 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z posledních významných slanisek jižní Moravy, s výskytem kriticky ohrožených a vzácných druhů rostlin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.125 ha 2.51 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.873 ha 17.48 2.55
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.078 ha 1.55 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.303 ha 6.06 1
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0.821 ha 16.45 1.5
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.084 ha 1.67 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.182 ha 3.64 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aphodius plagiatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Bidessus unistriatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydroporus fuscipennis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Parophonus maculicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Heleochloa schoenoides bahenka šášinovitá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopus exaltatus karbinec statný -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Spergularia maritima kuřinka obroubená Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.