Slanisko Novosedly

R.BV.04
Localisation: 48.839422N 16.498239E
Area: 4.993 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: salt marsh
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 174 - 177 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z posledních významných slanisek jižní Moravy, s výskytem kriticky ohrožených a vzácných druhů rostlin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.873 ha 17.48 2.55
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.303 ha 6.06 1
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.084 ha 1.67 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.182 ha 3.64 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.125 ha 2.51 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.078 ha 1.55 4
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0.821 ha 16.45 1.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Lotus tenuis štírovník tenkolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Puccinellia distans zblochanec oddálený -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Juncus gerardii sítina Gerardova Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Graphoderus bilineatus potápník dvojčárý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Chenopodium chenopodioides merlík slanomilný -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Atriplex prostrata subsp. latifolia lebeda hrálovitá širokolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Spergularia maritima kuřinka obroubená Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.