Vlhlavský rybník

R.CB.05
Localisation: 49.049437N 14.286787E
Area: 109.621 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: SPA
Altitude: 400 - 422 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nepříliš hluboký, původně "nebeský" rybník, nyní napájený přečerpáváním vody. Koncem 80. let částečně vyhrnut. Významná tahová zastávka a hnízdiště vodního ptactva za nižšího stavu vody.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.257 ha 1.15 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.130 ha 5.59 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.795 ha 0.73 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2018
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Egretta garzetta volavka stříbřitá Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Platalea leucorodia kolpík bílý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Recurvirostra avosetta tenkozobec opačný Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 15 - 30 of 91 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.