Vlhlavský rybník

R.CB.05
Localisation: 49.049437N 14.286787E
Area: 109.621 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: SPA
Altitude: 400 - 422 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nepříliš hluboký, původně "nebeský" rybník, nyní napájený přečerpáváním vody. Koncem 80. let částečně vyhrnut. Významná tahová zastávka a hnízdiště vodního ptactva za nižšího stavu vody.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.130 ha 5.59 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.795 ha 0.73 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.257 ha 1.15 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Platalea leucorodia kolpík bílý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Buteo rufinus káně bělochvostá -- BD I -- -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 97 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.