Mokřiny u Vomáčků

R.CB.08
Localisation: 49.071277N 14.346805E
Area: 86.989 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SPA, NR
Altitude: 383 - 388 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex rákosových porostů sv. Phragmition communis, přecházejících z litorálu Zlivského rybníka do terestrické fáze, vysoké ostřicové porosty sv. Caricion gracilis, vlhké kulturní louky sv. Alopecurion a menší nekosené fragmenty sv. Molinion; roztroušené mokřadní vrbiny sv. Salicion cinereae. Významné hnízdiště ptactva.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.072 ha 0.08 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.834 ha 5.56 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.999 ha 1.15 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.333 ha 1.53 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.333 ha 0.38 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.146 ha 18.56 1.68
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 15.579 ha 17.91 1.97
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.842 ha 0.97 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9.469 ha 10.89 1.6
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.784 ha 0.9 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.762 ha 5.47 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Hydrophilus piceus vodomil černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Lathyrus palustris hrachor bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Cerura vinula hranostajník vrbový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 110 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.