Mokřiny u Vomáčků

R.CB.08
Localisation: 49.071277N 14.346805E
Area: 86.989 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SPA, NR
Altitude: 383 - 388 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex rákosových porostů sv. Phragmition communis, přecházejících z litorálu Zlivského rybníka do terestrické fáze, vysoké ostřicové porosty sv. Caricion gracilis, vlhké kulturní louky sv. Alopecurion a menší nekosené fragmenty sv. Molinion; roztroušené mokřadní vrbiny sv. Salicion cinereae. Významné hnízdiště ptactva.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.072 ha 0.08 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.333 ha 0.38 1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.784 ha 0.9 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.842 ha 0.97 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.999 ha 1.15 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.333 ha 1.53 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.762 ha 5.47 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.834 ha 5.56 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9.469 ha 10.89 1.6
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 15.579 ha 17.91 1.97
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.146 ha 18.56 1.68

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Platalea leucorodia kolpík bílý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Panurus biarmicus sýkořice vousatá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2015
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2015
Cévnaté rostliny Lathyrus palustris hrachor bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 110 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.