Ohře (Cheb – Šabina)

R.CH.03
Localisation: 50.114744N 12.466696E
Area: 937.426 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI
Altitude: 406 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Převážně neregulovaná řeka meandrující v široké nivě a v pomalu se zahlubujícím údolí, silně zarostlá vodními makrofyty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 9.293 ha 0.99 2.05
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.538 ha 0.06 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.199 ha 0.02 2.15
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.762 ha 0.08 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.438 ha 0.15 3.02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 65.668 ha 7.01 2.48
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 135.492 ha 14.45 2.92
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 56.001 ha 5.97 3.09
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.088 ha 0.01 2.79
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.082 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32.563 ha 3.47 2.59
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7.219 ha 0.77 2.4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 12.021 ha 1.28 3.09
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9.269 ha 0.99 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 17.329 ha 1.85 1.67
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Cévnaté rostliny Callitriche platycarpa hvězdoš hranoplodý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2016
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2010
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 135 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.