Pramenské mokřady

R.CH.05
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Silně zamokřelé louky s četnými prameništi a roztroušeným náletem smrku. Komplex typických lučních zamokřelých společenstev s ohroženými a chráněnými druhy. Biocentrum značného významu. Součástí lokality je i NPP Úpolínová louka (17 ha).

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.