Plesná

R.CH.13
Localisation: 50.175192N 12.444732E
Area: 392.820 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Altitude: 422 - 681 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nejvýznamnější neregulovaný tok v Chebské pánvi. Pramení v hraniční oblasti Saska a u Nebanic se vlévá do Ohře. V nivě tohoto toku se vyskytují větší ložiska peloidů, minerální prameny a vývěry CO2 (např. tzv. Bublák u Vackovce). Dále jsou tu větší neobdělávané plochy s porosty chrastice rákosovité a ostřice, místy i s rákosem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.073 ha 0.78 1.77
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.701 ha 0.18 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.302 ha 0.08 1.26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40.142 ha 10.22 2.45
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 22.147 ha 5.64 2.37
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3.877 ha 0.99 3.05
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2.068 ha 0.53 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.397 ha 0.1 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10.123 ha 2.58 3.49
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.142 ha 0.04 2.93
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.180 ha 0.05 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.028 ha 1.53 2.01
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5.150 ha 1.31 2.75
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.260 ha 3.38 1.76
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 8.434 ha 2.15 3.77
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2019
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. procurrens kozlík výběžkatý chlupatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 61 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.