Kladské rybníky

R.CH.14
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
fishpond
fishpond system
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava několika rybníků, z nichž největší Kladský navazuje na NPR Kladské rašeliny – rašeliniště Tajga (viz N.CH.01). Rybníky jsou obklopeny stromovou vegetací, břehy z větší části tvořeny rašeliníky.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.