Velké bahno

R.CK.04
Localisation: 48.713362N 14.108047E
Area: 124.172 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 730 - 759 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex mokřadní a rašelinné lesní i nelesní vegetace ve východním výběžku Hornovltavské kotliny JV od Černé v Pošumaví. Nelesní rašelinná vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis s přechody ke sv. Sphagnion medii, Calthion, Molinion, bažinné vrbiny sv. Salicion cinereae (as. Salicetum pentandro-auritae), podmáčené prameništní olšiny sv. Alnion glutinosae, podmáčené smrčiny as. Mastigobryo-Piceetum.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 7.617 ha 6.13 3.14
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.474 ha 3.6 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.862 ha 2.31 1.36
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4.271 ha 3.44 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.356 ha 1.09 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.143 ha 0.92 2.1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.580 ha 18.18 2.59

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2012
Houby Phaeocollybia festiva kořenatka olivová -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Phaeocollybia lugubris kořenatka špičatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2012
Houby Amanita submembranacea muchomůrka šedoblanitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.